Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

24/01/2019 Xem cỡ chữ Google

 THÔNG BÁO CỦA TỈNH ỦY

 Kết quả sát hạch cán bộ tham gia Đề án số 11-ĐA/TU

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 BIỂU KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM SÁT HẠCH CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA ĐỀ ÁN SỐ 11-ĐA/TU

2 BIỂU KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM SÁT HẠCH CÁN BỘ NỮ THAM GIA ĐỀ ÁN SỐ 11-ĐA/TU

3 BIỂU KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM SÁT HẠCH CÁN BỘ TRẺ THAM GIA ĐỀ ÁN SỐ 11-ĐA/TU

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h