Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English

Bổ sung nhiều quy định mới về đất đai

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 03/3/2017) sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, đã bổ sung một số quy định về đất đai như:

Thu hồi đất đối với trường hợp:

 • Không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bị cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.
 • Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất…

Xem nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Quy định 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 30/3/2017. Theo đó quy định, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã; trường hợp Chủ tịch UBND không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện...

Theo Nghị định, có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: 1-Tổ chức họp báo; 2 - Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước; 3 - Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; 4 - Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; 5 - Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; 6 - Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Xem nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 

Quy định lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói báo hình và báo diện tử độc lập với cơ quan báo chí có hiệu lực từ ngày 30/3/2017 quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử.

Các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu chiểu theo yêu cầu của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử và đảm bảo tính thống nhất, chính xác giữa nội dung tác phẩm đăng, phát với nội dung tác phẩm cung cấp cho cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử.

Thời gian lưu giữ tác phẩm báo chí được lưu chiểu điện tử được quy định như sau: Đối với báo nói, báo hình, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

Xem nội dung Nghị định 08/2017/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/03/2017) về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì chứng từ BHXH điện tử bao gồm:

 • Hồ sơ BHXH điện tử;
 • Chứng từ kế toán theo quy định của BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử;
 • Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH bằng phương tiện điện tử.
 • Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm.

Xem nội dung Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Người muốn tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế… phải đủ 21 tuổi

Đây là quy định mới trong Nghị định 06/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/3/2017, người muốn tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế… phải đủ 21 tuổi, không bị hạn chế các hành vi dân sự. Mức cược tối đa là 1 triệu đồng và tối thiểu là 10.000 đồng. Số tiền quy định mỗi lần đặt cược được giữ nguyên như bản dự thảo mới nhất.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế… phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và công bố theo quy định pháp luật.  Mức xử phạt doanh nghiệp có hành vi vi phạm cũng được nêu cụ thể tại Nghị định.

Xem nội dung Nghị định 06/2017/NĐ-CP

Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

Nghị định quy định rõ các hành vi nghiêm cấm như cho phép, tổ chức cá cược trực tiếp giữa người chơi với người chơi dựa trên kết quả của các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino; gian lận trong quá trình tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino; có các hành vi làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra, nghiêm cấm lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet; lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý và thực hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, tổ chức hoạt động mại dâm; xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng...

Xem nội dung Nghị định 03/2017/NĐ-CP 

Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:  Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 05/03/2017 cụ thể, Danh mục cấp I gồm các trình độ giáo dục, đào tạo sau: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Danh mục cấp II, III gồm các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo sau: Chương trình cơ bản (gồm chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); chương trình xoá mù chữ; chương trình giáo dục chuyên biệt; khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; nghệ thuật (gồm mỹ thuật, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật nghe nhìn, mỹ thuật ứng dụng); nhân văn (gồm ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, nước ngoài); khoa học xã hội và hành vi (gồm kinh tế học, khoa học chính trị, xã hội học và nhân học, tâm lý học, địa lý học, khu vực học)…

Xem nội dung Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg

Trẻ từ đủ 15 tuổi được mở tài khoản thanh toán không cần tài sản riêng

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 32/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/03/2017) sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung đối tượng là cá nhân được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (không yêu cầu có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán như quy định hiện hành);
 • Bổ sung thêm đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Xem nội dung Thông tư 32/2016/TT-NHNN

Quy chế thi THPT và xét tuyển đại học năm 2017

Ngày 25/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Theo đó, Quy chế thi THPT và xét tuyển đại học trong năm 2017 có nhiều điểm mới đáng chú ý như:

 • Thay đổi về số lượng bài thi THPT (05 bài thi thay vì tổ chức 8 môn thi như trước đây). Theo đó:
  • 03 bài thi độc lập:Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn.
  • 02 bài thi tổ hợp, trong đó:
   • 01 bài thi Khoa học Tự nhiên gồm tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học;
   • 01 bài thi Khoa học Xã hội gồm tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.
 • Không giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học 2017. Theo Thông tư 05, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/3/2017

Xem nội dung Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 46/2016/TT-BYT về Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.

Theo đó, bãi bỏ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT, ban hành Danh mục mới bổ sung thêm nhiều loại bệnh vào các nhóm bệnh như:

 • Nhóm bệnh Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản: Biến chứng sau xảy thai, chửa trứng, chửa ngoài tử cung;
 • Nhóm bệnh tâm thần: Rối loạn ám ảnh nghi thức; Rối loạn stress sau sang chấn; Các rối loạn nhân cách đặc hiệu;
 • Nhóm bệnh tai và xương chũm được đổi thành nhóm bệnh lý tai mũi họng. Đồng thời bổ sung bênh: Papilome thanh quản; Viêm tai giữa mạn tính; Sẹo hẹp khí quản vào nhóm bệnh này.

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để áp dụng các chế độ, quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Xem nội dung Thông tư 46/2016/TT-BYT

 

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017