Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

SỞ NỘI VỤ THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 - VÒNG 2

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN,

CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019

2 Thông báo điều chỉnh thời gian kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

3 Thông báo điều chỉnh tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

4 Kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

5 Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h