Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 CÔNG KHAI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc cổ phần hóa công ty lâm nghiệp

2 Công văn về việc thực hiện cổ phần hóa công ty lâm nghiệp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h