Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

 THÔNG BÁO CỦA TỈNH ỦY

về việc đăng tải tài liệu ôn thi và các văn bản kỳ thi nâng ngạch

 chuyên viên chính năm 2018

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1

06 chuyên đề phục vụ môn kiến thức chung

2 Bộ câu hỏi ôn thi môn trắc nhiệm

3 Hướng dẫn làm bài thi môn trắc nhiệm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h