Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

 THÔNG BÁO CỦA TỈNH ỦY

về việc đăng tải tài liệu ôn thi và các văn bản kỳ thi nâng ngạch

 chuyên viên chính năm 2018

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1

06 chuyên đề phục vụ môn kiến thức chung

2 Bộ câu hỏi ôn thi môn trắc nhiệm

3 Hướng dẫn làm bài thi môn trắc nhiệm

4 Thông báo triệu tập công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018

5 Thông báo thời gian chính thức tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2018

6 Nội Quy

7 Quy chế tổ chức thi trắc nhiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h