Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY THÔNG BÁO

về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng,

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Thông báo tuyển dụng

2 Chỉ tiêu tuyển dụng

3 Phiếu đăng ký dự tuyển

4 Phụ lục đính chính

5 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng một số chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - XH tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h