Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019

18/04/2019 16:27:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban chỉ đạo Cuộc vận động vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2019.

Các chiến sĩ CSGT thủy kiểm tra phương tiện hoạt động trong vùng lòng hồ thuỷ điện Thác Bà.

Nội dung của kế hoạch bao gồm tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 552/QĐ- UBATGTQG ngày 01/12/2018 của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

Phát động phong trào văn hóa giao thông đường thủy và thi đua trong các cơ quan, đơn vị có chức năng; quản lý nhà nước trên lĩnh vực đường thủy nội địa nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân.

Tập trung rà soát, kiểm tra công tác xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa; nhân rộng, phát huy các mô hình đạt chuẩn, hiệu qủa cao, phấn đấu số mô hình đạt chuẩn tăng trên 10% so với năm trước.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính_quyền đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở để thu hút sự quan tâm hưởng ứng, ủng hộ và thực hiện Cuộc vận động của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương.

Tăng cường phối họp kiểm tra liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa như cảng, bến đò không phép, không bảo đảm điều kiện an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chúng chỉ chuyên môn; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đen luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

Các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền về văn hóa giao thông với các nội dung thiết thực, cụ thể, phù họp với từng đối tượng tham gia giao thông đường thủy, cần chú trọng quan tâm đào tạo kỹ năng tuyên truyền, bổ túc kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, về nội dung Cuộc vận động để tham gia tuyên truyền cộng đồng trong các buổi hội nghị, hội thảo các cấp chuyên đề về văn hóa giao thông đường thủy, phát động phong trào đạt hiệu quả.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tại các địa phương có đường thủy nội địa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua.

97 lượt xem
Ban Biên tập