Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Từ ngày 01/12/2023: Bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

26/10/2023 12:14:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định cho tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023. Trong đó, đã bổ sung thêm đối tượng mới được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Cụ thể, đối tượng mới được bổ sung vào nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng là:

Người dân thuộc các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trong đó, đối tượng này không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Nghị định 75 còn sửa đổi quy định về 02 đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định 07 năm 2021 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023./.

 

Ban Biên tập