Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên đẩy mạnh phát triển BHYT

22/03/2024 08:38:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo số liệu thống kê của cơ quan BHXH huyện Văn Yên, đến nay, toàn huyện đang có trên 120 nghìn người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ trên 95% tổng dân số.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tư vấn, giới thiệu và triển khai chính sách cho người dân.

Để thực hiện đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT, ngay từ đầu năm 2024, huyện Văn Yên đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ huyện đến xã.

Hiện Văn Yên còn khoảng gần 5% dân số chưa tham gia BHYT. Để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH huyện Văn Yên đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu đến tận xã, thôn, bản; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, cá nhân. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về quy định, các chính sách hiện hành và những lợi ích của thẻ BHYT.

Hàng năm số người thuộc các nhóm đối tượng khác như nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm do tổ chức BHXH đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tham gia BHYT tăng không nhiều, mà chủ yếu là tăng ở nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Do đó, việc thực hiện BHYT đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn huyện đã có được những kết quả đáng khích lệ. Từ những hộ, cá nhân được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh đã lan tỏa đến nhiều người để cùng mua thẻ BHYT nhằm hạn chế gánh nặng về tài chính khi rủi ro ốm đau, bệnh tật. Chị Doãn Thị Ngọc ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn chia sẻ: Tôi thấy BHYT rất có ích cho bản thân và gia đình, khi ốm đau đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện được quỹ BHYT chi trả 80% nên đã giảm được chi phí.

Xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, sau khi được công nhận xã nông thôn mới, với 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số không còn được cấp miễn phí thẻ BHYT, từ năm 2022, tỷ lệ tham gia BHYT của người dân giảm còn 60%. Tuy nhiên, theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng như kế hoạch huyện Văn Yên giao, để đạt xã chuẩn NTM nâng cao, Tân Hợp phải đạt 95% người tham gia BHYT. Với chỉ tiêu này, địa phương đã thực hiện phương châm “gõ từng nhà”, “rà từng đối tượng” để xác định được “đối tượng đích” đảm bảo mỗi cuộc truyền thông mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tại hộ gia đình được triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 75 của Chính phủ hỗ trợ 70% mức đóng cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhờ vậy, toàn xã đã nâng tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 97%.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình. Huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở từng địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia BHYT để xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ được ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH huyện cũng thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT theo quy định. Đồng thời, tiếp tục củng cố, mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, tăng số lượng cộng tác viên thu, điểm thu ở từng thôn, bản, khu dân cư.

Bà Vũ Thị Hải Yến - Giám đốc BHXH huyện Văn Yên cho biết: Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH huyện đã chỉ đạo các xã kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo cấp xã, bổ sung thêm cộng tác viên tăng cường nắm bắt số lượng người dân trên địa bàn; kịp thời tuyên truyền để người dân tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng khai thác, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình theo hướng chuyên nghiệp. Thực hiện giao chỉ tiêu vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từng xã, thị trấn, từng tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện.

Ban Biên tập