Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

03/09/2020 15:55:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm học mới 2020 - 2021 đã bắt đầu. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang chỉ đạo quyết liệt toàn ngành triển khai các giải pháp, nhiệm vụ đề ra. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái có cuộc đối thoại với ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái xung quanh nội dung này.
Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến
Ban Biên tập