Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế Sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

13/04/2023 16:29:00 Xem cỡ chữ
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, đã sửa đổi, bổ sung quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình tại điểm 5.1, 5.2 khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Theo đó, từ ngày 01/4/2023, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm: Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú (quy định cũ là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu), trừ các đối tượng:

- Nhóm do người lao động và đơn vị đóng;

- Nhóm do tổ chức BHXH đóng;

- Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

- Người đã được người sử dụng lao động đóng BHYT (quy định mới bổ sung) gồm:

+ Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

+ Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân.

+ Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định 490/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06); trong đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp, cung cấp thành công các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và của Ngành; trong đó có việc bỏ việc sử dụng sổ hộ khẩu trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN./.

 

BBT