Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Yên Bái Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã được tập huấn Bình đẳng giới

  CTTĐT - Trong 2 ngày 20 và 21/5/2018, tại hội trường UBND huyện Văn Yên, Hội LHPN huyện phối hợp với Liên Minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn Bình đẳng giới cho 54 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN 27 xã, thị trấn địa bàn huyện.

 • Phụ nữ Báo Đáp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới

  CTTĐT – Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên luôn chú trọng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện tốt pháp Luật Phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

 • Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về Bình đẳng giới

  CTTĐT - Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, những năm qua công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể gửi đến các đơn vị tổ chức thực hiện.

 • Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác Bình đẳng giới

  CTTĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên bái ban hành hàng trăm các văn bản chỉ đạo cùng hàng trăm các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và cán bộ liên quan đến công tác bình đẳng giới đã được tỉnh Yên Bái ban hành, thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong triển khai công tác Bình đẳng giới.

 • Yên Bái triển khai thực hiện đồng bộ và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

  CTTĐT - Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Yên Bái đã được thực hiện đồng bộ, triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới, tham mưu đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về luật bình đẳng giới; triển khai nhiều nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản cho nữ giới...

trả lời Công dân Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?

Trả lời:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xem tiếp