Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Bái hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

  Xác định công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác phụ nữ và BĐG; bồi dưỡng, phát hiện nguồn, tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ; tham mưu đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

 • Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái: Nỗ lực xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới

  Những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ Yên Bái đã đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, vùng miền và các nhóm đối tượng, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt là giảm bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

 • Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Bái - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đang thực hiện chương trình phối hợp hành động vì bình đẳng giới với 22 sở, ban, ngành và các tổ chức trong tỉnh.

 • Yên Bái: Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

  CTTĐT - Ngày 14/11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

 • Chung tay phòng chống bạo lực gia đình

  CTTĐT- Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm phòng ngừa bạo lực gia đình như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật phòng chống Bạo lực gia đình, Luật trẻ em... Các cấp, các ngành đã có sự chung tay trong việc phòng chống bạo lực gia đình.

Xem thêm tin >>

trả lời Công dân Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?

Trả lời:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xem tiếp