Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Chung tay phòng chống bạo lực gia đình

  CTTĐT- Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm phòng ngừa bạo lực gia đình như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật phòng chống Bạo lực gia đình, Luật trẻ em... Các cấp, các ngành đã có sự chung tay trong việc phòng chống bạo lực gia đình.

 • Phát động cuộc thi viết về Luật Bình đẳng giới

  Chiều 11/9, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018.

 • Yên Bái tập huấn công tác bình đẳng giới cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

  CTTĐT - Vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới cho trên 40 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

 • Yên Bái chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

  CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động tại Trung tâm tỉnh trong thời gian từ ngày 10- 15/11/2018.

 • Lục Yên tăng cường Thực hiện Luật Bình đẳng giới

  CTTĐT - Qua 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, huyện Lục Yên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc; các cấp, các ngành, đoàn thể đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Xem thêm tin >>

trả lời Công dân Nguyễn Tiến Dũng

Câu hỏi:

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị?

Trả lời:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xem tiếp