Câu hỏi: Về việc làm giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Người hỏi: Nguyễn Thu Hương / Địa chỉ: Nguyễn Thu Hương / Ngày hỏi: 27/08/2018

Tôi có thuê một cửa hàng diện tích bé và muốn làm giấy phép kinh doanh hộ gia đình, vốn dưới 50 triệu, buôn bán đồ ăn vặt với thời gian cả ngày trên địa bàn thành phố Yên Bái. Vậy tôi xin hỏi giờ tôi muốn làm giấy phép kinh doanh được không? làm ở đâu? và chuẩn bị các thủ tục giấy tờ như thế nào? mất phí bao nhiêu và thời gian đợi làm xong giấy phép là bao lâu? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Căn cứ Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ: Về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đàu tư: Hướng dẫn  về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với cá nhân, hộ gia đình muốn thành lập hộ kinh doanh hộ kinh doanh  đến liên hệ tại phòng Tài chính - Kế hoạch , tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (Tầng 5 UBND thành phố Yên Bái) để được hướng dẫn.

Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, trong  đó cần lưu ý một số nội dung sau:   

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

 Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh (kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Lưu ý:

 - Đối với các ngành nghề kinh doanh có điiều kiện phải có bản sao, chứng chỉ hành nghề (Trường hợp hộ kinh doanh muốn đăng ký mở loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm);

-  Đối với hộ kinh doanh không cố hộ khẩu thường trú tại địa bàn thành phố thì phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (Hợp đồng phải có chứng thực của phòng công chứng số 1 hoặc phòng công chứng Hoàng Thắng).                

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 27/08/2018