Câu hỏi: Thủ tục và giấy tờ đăng ký kinh doanh

Người hỏi: Văn Tuấn / Địa chỉ: Văn Tuấn / Ngày hỏi: 27/08/2018

Sắp tới tôi muốn mở rộng chi nhánh kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái về các mặt hàng thiết bị điện công nghiệp, chủ yếu là các loại biến tần dùng trong các khu công nghiệp, mặt hàng này nhập khẩu chính hãng từ các hãng sản xuất lớn tại Nhật và Đài Loan. Tôi xin hỏi, ngoài các thủ tục và giấy tờ đăng ký kinh doanh đã có, tôi có cần phải làm thêm các thủ tục khác hay không? VD như: giấy tờ chứng nhận sản phẩm, hay giấy tờ đăng ký kinh doanh tại địa phương hay không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Đối với câu hỏi này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định của Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động (quy định tại khoản 8 Điều 7 Nghị định sổ 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thành lập chi nhánh thì hồ sơ gồm có:

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (theo mẫu quy định tại phụ lục II-11 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh.

(Lưu ý: Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp)

Ngoài các giấy tờ theo quy định nói trên, doanh nghiệp không phải nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

Sau khi đã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 44, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 27/08/2018