Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cộng đồng doanh nghiệp có những đóng góp lớn đối với sự phát triển của tỉnh

10/04/2019 10:26:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - "Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư có vai trò rất quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích cực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Yên Bái". Đó là khẳng định của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Năm 2018, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,31%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển tích cực. Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mức 2.900 tỷ đồng, đạt 2.909 tỷ đồng, vượt 31% dự toán, tăng 16% so với năm 2017.

Đóng góp quan trọng vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 vừa qua, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các doanh nhân, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 2.975 tỷ đồng, tăng 43 doanh nghiệp so với năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.941 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 25.000 tỷ đồng; có 332 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút trên 26 nghìn lao động tham gia với tổng vốn điều lệ đạt trên 626 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước là 1.110 tỷ đồng (chiếm 65,3% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh, tăng 11,7% so với năm 2017), trong đó thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước 487 tỷ đồng (bằng 43,8% tổng thu ngân sách do doanh nghiệp đóng góp). Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 35.400 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, năm 2018, đã có 35 dự án đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 916 tỷ đồng và 1 triệu USD; lũy kế tổng số dự án do các doanh nghiệp đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái lên 462 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 60.607 tỷ đồng và 434 triệu USD.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, có 11 nhà đầu tư đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án tại tỉnh Yên Bái. Đến nay có 54 dự án đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đang được các sở, ngành nghiên cứu để báo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 9.603 tỷ đồng.

Trong năm 2018, có nhiều dự án hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực trong kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần quan trọng vào nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Để có được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái. Năm 2018, tỉnh đã triển khai hoàn thành 9 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí trên 3 tỷ đồng; hoàn thành 22 đề án và các nội dung hoạt động khuyến công khác với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh đẩy mạnh, nhất là việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.

Việc chú trọng đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện đầu tư tại nhiều địa phương trên cả nước, từ Nam ra Bắc, tại các địa phương có chỉ số PCI cao nhất, nhưng khi thực hiện tại Yên Bái, chúng tôi thực sự bất ngờ về phong cách làm việc chuyên nghiệp của các cơ quan, ban ngành tại Yên Bái; thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ trong 2 tiếng đồng hồ; thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư dự án chủ trong khoảng 1 tháng."

Năm 2019, tỉnh Yên Bái xác định phương châm: "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả", với chủ đề của năm là:“Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”. Tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả cải cách hành chính, liên thông hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công từ tỉnh đến xã; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, công nghiệp; cơ cấu lại đầu tư công; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách để phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp, các ngành luôn theo sát và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp, hợp tác xã; coi trọng sự phát triển và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển bền vững; đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; làm tốt công tác định hướng đầu tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực về vốn, công nghệ, nhân lực, có kinh nghiệm và thực sự tâm huyết trong đầu tư; khuyến khích đầu tư, áp dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chế biến sâu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp; hạn chế tối đa việc bán nguyên liệu thô ra ngoài tỉnh.

Hiền Trang