Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự kiến vùng có khả năng xảy ra lũ quét huyện Mù Cang Chải

Đặc thù của một huyện vùng cao, đồi núi cao có nhiều khe sâu, dốc đứng, hàng năm vào mùa mưa dự kiến khả năng các khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét tại các khu Làng Sang xã Nậm Khắt, Tu San xã Nậm Có, ít Thái và Lìm Thái  xã Cao Phạ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h