Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự kiến vùng có khả năng xảy ra lũ quét huyện Văn Chấn

 

- Khu vực 1:   Quăn 1, Quăn 2 xã Bình Thuận.

- Khu vực 2:   Thôn Lạn, Thôn Dù xã Chấn Thịnh.

- Khu vực 3:   Tiền Đồng xã Nghĩa Tâm.

- Khu vực 4:   Vực Tuần, Ngã 3 xã Cát Thịnh.

- Khu vực 5: Văn Thi 3, Thác Hoa xã Sơn Thịnh.

- Khu vực 6: Bản Tủ xã Sơn Lương.

- Khu vực 7:   Bản Côm xã Tú Lệ.

- Khu vực 8: Thôn Nậm Kịp, Ngọn Lành xã Nậm Lành.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h