Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự kiến vùng có khả năng xảy ra lũ quét huyện Yên Bình

 

- Thị trấn Thác Bà: Khu 1; Khu 2; Khu 3; Khu 8

- Xã Cảm Nhân: Thôn Nà Ca; Thôn Làng Dẫy 1; Thôn Hùng 1, Tích Chung 1.

- Xã Cảm Ân: các thôn: Tân Yên; Tân Tiến; Tân Phong; Tân Lương; Tân Lập.

- Xã Xuân Long: Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4; Thôn 10.

- Xã Phúc An: Thôn Ba Chãng; Thôn Khuôn Đát; Thôn Khe Tam; Thôn Làng Cại

- Xã Vĩnh Kiên: Thôn Đồng Củm; Thôn Vĩnh Kiên; Thôn Mạ; Thôn Do Núi.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h