Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 11

04/12/2019 07:39:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  18 – 20oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 15 – 17oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 13 – 15oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 11 – 13oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  20 – 22oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 14 – 16oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Trời rét.
 
 Nhiệt độ cao nhất:  20 – 21oC        
 
Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 16oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI