Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2018

(29/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 29/1, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió tây bắc cấp 2. Trời chuyển rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại.

Gió mùa đông bắc

(27/01/2018)

CTTĐT - Do ảnh hưởng của KKL tăng cường nên các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa nhỏ; trời rét. Khoảng từ ngày 29/01 – 04/02 xảy ra một đợt rét đậm (vùng núi rét hại) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 – 13oC, vùng cao 8 - 10oC.

Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2018

(27/01/2018)

CTTĐT - Thoe dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 27/1, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét.

Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2018

(26/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 26/1, khu vực phía tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió tây cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại.

Các khu vực trong tỉnh trời chuyển rét, vùng núi rét đậm từ chiều và đêm mai (26/01)

(25/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của KKL tăng cường nên các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ. Từ chiều và đêm mai (26/01) các khu vực trong tỉnh trời chuyển rét, vùng núi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15oC, vùng cao 8 - 10oC.

Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2018

(25/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 25/1, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2018

(24/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 24/1, khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 1 năm 2018

(23/01/2018)

CTTĐT - Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2018

(22/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 22/1, khu vực thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa phùn, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2018

(21/01/2018)

CTTĐT - Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 21/1, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.