Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chình trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu Số 145-KH/TU
Nội dung

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chình trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2019
Tệp đính kèm

145KH-TU_TinhuyYenBai.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h