Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Biểu dương hộ nông dân SXKD giỏi giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn

09/10/2019 09:21:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019”.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, tôn vinh 31 điển hình hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019.

Giai đoạn 2016 - 2019, các cấp Hội đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế gắn với triển khai thực hiện các phong trào trọng tâm và nhiệm vụ công tác Hội.

Qua phát động đã có trên 117 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên đã giúp đỡ trên 2.000 hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không tính lãi; hỗ trợ  trên 17 tỷ đồng tiền mua cây con giống và hỗ trợ trên 200 nghìn ngày công lao động xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 17,68% năm 2018.

Hội nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức được trên 3.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 nghìn lượt hội viên; trên 120 lớp đào tạo nghề cho trên 3.600 hội viên...

Từ năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 86 dự án xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng; ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gần 29 nghìn hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ gần 1.200 tỷ đồng. Các cấp Hội đã chủ động vận động, liên kết, thu hút doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho hội viên ...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2019 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, thực sự là những tấm gương sáng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm làm giàu chính đáng cho bản thân và giúp đỡ hội viên, nông dân khác cùng vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, tôn vinh 31 điển hình hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo, khó khăn năm 2019.

Ban Biên tập