Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

16/11/2017 09:33:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình giàm nghèo nhanh và bền vững, lồng ghép các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, chú trọng các hạng mục nhu cầu thiết yếu của nhân dân, những năm qua kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã có bước phát triển quan trọng.

Vườn ươm sơn tra của Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu

 

Phóng sự ảnh giảm nghèo huyện Trạm Tấu:

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu cùng nhân dân  gieo cấy giống  lúa mới vụ xuân đúng thời vụ.

Khuyến nông viên cơ sở luôn có vai trò quan trọng đối với người nông dân trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Nhờ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững nên đời sống của nhân dân huyện Trạm Tấu từng bước được cải thiện. (Ảnh: Đồng bào Mông huyện Trạm Tấu sản xuất ngô theo hướng hàng hóa).

Triển khai đề án phát triển cây Sơn tra huyện Trạm Tấu, bà con được vụ mùa thu hoạch phát triển kinh tế

Thu hái chè trên những cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái)

Từ đồng vốn chính sách, ông Hoàng Văn Đức ở thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đẩy mạnh chăn nuôi bò

 

BBT