Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

131 - “cú huých” giảm nghèo

(06/01/2020)

Chúng ta đã trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được vẫn là cơ bản và Yên Bái đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV). Thông qua các chương trình, dự án, giúp hộ nghèo thay đổi tư duy sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Yên Bái giảm 6,12% hộ nghèo

(06/01/2020)

Ngày 3/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổng kết công tác lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phụ nữ Mù Cang Chải chung tay hành động vì phụ nữ nghèo

(24/12/2019)

Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã có 14 mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên.

Yên Bái: Một năm đột phá giảm nghèo

(19/12/2019)

Là tỉnh miền núi nhiều khó khăn, vì vậy, giảm nghèo luôn là mục tiêu, nhiệm vụ, là yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, chưa năm nào công tác giảm nghèo bền vững (GNBV) lại được tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả như trong năm 2019.

Phụ nữ dân tộc thiểu số áp dụng công nghệ 4.0 để giảm nghèo

(18/12/2019)

Ngày 17/12, các nhà hoạch định, quản lý chính sách, các đối tác phát triển cùng với 49 hợp tác xã (HTX), tổ, nhóm do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý đã chia sẻ kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh sản xuất và tăng tốc giảm nghèo.

Để các hộ nghèo ở thành phố Yên Bái được thụ hưởng chính sách

(18/12/2019)

Theo số liệu thống kê cuối năm 2018, toàn thành phố Yên Bái có 802 hộ nghèo, 117 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69%. Mục tiêu, trong năm 2019 thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

Văn Chấn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

(15/10/2019)

CTTĐT - Văn Chấn là một huyện nghèo vùng cao của tỉnh Yên Bái với khoảng 70% dân số là đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Dao, Mông… Những năm gần đây, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao.

Vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia

(15/10/2019)

CTTĐT - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 41,6 nghìn hộ vay vốn đã vượt qua ngưỡng nghèo, 1.595 học sinh, sinh viên (HSSV) hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 5.446 lao động được tạo việc làm, hơn 2,4 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được xây mới… đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách (TDCS) trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trấn Yên tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

(10/10/2019)

CTTĐT - Xác định nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Huyện ủy Trấn Yên đã ra quyết định phân công Đảng bộ các cơ quan, đơn vị phụ trách, hỗ trợ, giúp đỡ các thôn bản đặc biệt khó khăn hoàn thành xóa đói, giảm nghèo và các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Hội Phụ nữ Yên Bái phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

(09/10/2019)

CTTĐT - Thông qua hoạt động ủy thác vốn vay hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thực sự trở thành điểm tựa hỗ trợ và đã giúp hàng ngàn phụ nữ nghèo, hộ chính sách tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn và sử dụng hiệu quả để thoát nghèo.