Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Số ký hiệu QĐ Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã
Nội dung

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;     

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành
Tệp đính kèm

70TTG.DOC

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h