Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chỉ số năng lực canh tranh

Yên Bái nỗ lực nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

28/03/2023 16:34:51 Xem cỡ chữ Google
Chỉ số tiếp cận đất đai (TCĐĐ) là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng điều hành của một địa phương, thể hiện sự minh bạch các thông tin liên quan đến đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) khi thực hiện các thủ tục về đất đai trong quá trình thực hiện dự án, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Qua khảo sát, các doanh nghiệp đánh giá việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn.

Những năm qua, chỉ số TCĐĐ của tỉnh đã được cải thiện đáng kể qua các năm: năm 2019 đạt 6,11 điểm, xếp thứ 59/63; năm 2020 đạt 6,72 điểm, xếp thứ 29/63; năm 2021 đạt 7,58 điểm, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2021, doanh nghiệp (DN) đánh giá việc TCĐĐ, mặt bằng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái dễ dàng, thuận lợi hơn so với những năm trước.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số ngày chờ đợi giảm một nửa so với năm 2020. Tỷ lệ DN không gặp cản trở về TCĐĐ hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh là 54%, tăng 9 bậc so với năm 2020. Có tới 83% số DN được khảo sát đồng ý về việc sự thay đổi bảng giá đất của tỉnh Yên Bái phù hợp với sự thay đổi giá của thị trường; đặc biệt, tỷ lệ DN phải trì hoãn, hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai giảm mạnh…

Kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong đó, có vai trò trực tiếp của ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện rà soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từ 10 - 20% so với thời gian quy định; các thủ tục đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, phấn đấu 50% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến; công khai, minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai như niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đăng tải trên website của Sở.

Đồng thời, Sở thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như tham mưu ban hành các hướng dẫn thủ tục về đất đai.

Trong các chương trình "Cà phê doanh nhân”, "Ngày thứ Bảy cùng dân và doanh nghiệp”, Sở tham gia thực hiện hiệu quả việc đối thoại, giải đáp ý kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và trả lời ý kiến của cử tri. Đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải đáp thắc mắc cho người dân, DN cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ phải trả lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần.

Sở cũng tập trung đẩy mạnh công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đặc biệt là Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở đất đai tỉnh Yên Bái” đã được triển khai đồng bộ tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Đây là dữ liệu quan trọng để kết nối liên thông dữ liệu đất đai với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, UBND cấp huyện nhằm thể hiện tính minh bạch, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, thủ tục về đất đai, rút ngắn thời gian của các thủ tục hành chính.

Sở chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạn chế điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo mức độ rủi ro bị thu hồi đất của các DN ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó là thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sử dụng đất.

Xác định rõ những khó khăn để tập trung giải quyết hiệu quả, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số TCĐĐ trên địa bàn tỉnh, trọng tâm thực hiện các giải pháp tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ là cơ sở quan trọng giúp Yên Bái không ngừng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

0 lượt xem
1