Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chỉ số năng lực canh tranh

Yên Bái tăng cường giải pháp nâng cao chỉ số PCI

27/09/2023 16:38:25 Xem cỡ chữ Google
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy sự năng động, sáng tạo và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính được coi là một trong những giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao chỉ số PCI.

Tỉnh Yên Bái tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (Ảnh: Thành Trung)

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022 đạt 63,09 điểm, xếp vị trí 51/63 tỉnh thành, giảm 0,24 điểm và 11 bậc so với năm 2021. So với các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Yên Bái đứng thứ 9/14, giảm 2 bậc.

Trong 10 chỉ số thành phần với 142 chỉ tiêu, có 3 chỉ số tăng điểm số và thứ hạng, gồm: chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,63 điểm và 19 bậc; chỉ số Gia nhập thị trường tăng 0,31 điểm và 14 bậc; chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,47 điểm và 6 bậc. Có 2 chỉ số giảm điểm nhưng vẫn nằm trong top dẫn đầu; 5 chỉ số giảm điểm thuộc nhóm cuối của bảng xếp hạng.

Với kết quả trên và trên cơ sở phân tích 142 chỉ tiêu đánh giá thuộc 10 chỉ số thành phần, Yên Bái tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PCI.

Theo đó, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát 142 chỉ tiêu đánh giá để xây dựng kế hoạch, lộ trình, khắc phục; trong đó, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của chỉ số thành phần, chỉ tiêu đánh giá được phân công theo dõi, nhất là các chỉ tiêu nằm dưới Top 40; tích cực đổi mới nâng cao tính năng động, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất và có tính chuyên nghiệp cao; xử lý nghiêm, kiên quyết điều chuyển hoặc đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đủ năng lực hoặc vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà, sách nhiễu, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Tỉnh cũng quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng.

Cụ thể, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số, ưu tiên các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Phấn đấu triển khai cung cấp 100% dịch vụ công toàn trình đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái và Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí.

Cùng đó, tỉnh chủ động triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025…

Tiếp tục nâng cao chỉ số PCI là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; phát huy sự năng động, sáng tạo và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, chính quyền trong giải quyết TTHC được coi là một trong những giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

0 lượt xem
1