Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tân Đồng đưa "05" vào cuộc sống

19/05/2018 20:40:00 Xem cỡ chữ
Các chi bộ sinh hoạt theo chuyên đề vào tháng 4, tháng 8, trong đó, chú trọng thông tin các bài viết liên quan đến học tập Bác để đảng viên học tập. Đồng thời, các chi bộ còn chọn lọc những câu chuyện hay, bài học sâu sắc từ Bác để cán bộ, đảng viên xác định rõ mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng bộ xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên thực hiện đồng bộ, xuyên suốt.
 
Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ đối với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
 
Đồng chí Phí Văn Chí - Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng cho biết: "Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và triển khai rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng bộ xã luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; UBND xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quan trọng hơn là đã duy trì, nâng cao được chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới từ cuối năm 2015”.

Đảng bộ xã Tân Đồng có 180 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ; trong đó, có 8 chi bộ nông thôn và 2 chi bộ nhà trường. Hàng tháng, các chi bộ trực thuộc đều tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. 
 
Trong các buổi sinh hoạt, mỗi chi bộ đều thực hiện ghi chép đầy đủ những việc đã làm được cần phát huy và những việc còn hạn chế, thiếu sót cần kịp thời khắc phục, chấn chỉnh tốt hơn. Sinh hoạt chi bộ được lồng ghép thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Các chi bộ thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề vào tháng 4, tháng 8, trong đó, chú trọng thông tin các bài viết liên quan đến học tập Bác để đảng viên học tập. Đồng thời, các chi bộ còn chọn lọc những câu chuyện hay, bài học sâu sắc từ Bác để cán bộ, đảng viên xác định rõ mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Để thực hiện Chỉ thị số 05 đạt kết quả cao, Đảng bộ xã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ để thống nhất từ ý chí đến hành động với tinh thần quyết tâm cao cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nghị quyết Đảng ủy xã đề ra, nhất là việc chung tay giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các hội, đoàn thể trên các lĩnh vực đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc có mô hình khu dân cư thôn Khe Nhài phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 
Hội Phụ nữ xã có 1 tập thể là Chi hội Phụ nữ thôn 2 thực hiện tiết kiệm xây dựng quỹ hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; 1 cá nhân mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi chế biến gỗ rừng trồng là chị Phạm Thị Hương ở Chi hội Phụ nữ thôn Sài Lương.
 
Đoàn Thanh niên có 2 tập thể là Chi đoàn thôn 3 và Chi đoàn thôn 7 xây dựng chi đoàn trong sạch vững mạnh; 3 cá nhân, trong đó, có 2 cá nhân phát triển kinh tế trồng cây ăn quả, 1 cá nhân phát triển kinh tế bằng ươm cây giống. Hội Nông dân có 1 tập thể về thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại thôn Đồng Đát; 1 cá nhân về sản xuất, kinh doanh giỏi tại thôn Khe Nhài. Hội Cựu chiến binh có 1 mô hình tập thể là Chi hội thôn 3 tự quản về vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, trên cơ sở căn cứ theo Chỉ thị số 05; Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương các cơ quan hành chính; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Hướng dẫn số 10 của Huyện ủy Trấn Yên về thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, Đảng ủy xã Tân Đồng đã ra Quyết định số 59 ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) xã và tuyên truyền phổ biến, niêm yết công khai tại nơi làm việc; đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện tới toàn thể CBCCVC.
 
Kết quả 61/61 CBCCVC hoạt động trên địa bàn xã đã ký cam kết thực hiện. Qua xây dựng và ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ đối với CBCCVC đã có những nét mới và cách làm hay đó là, mỗi CBCCVC coi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ là cẩm nang để tự soi mình và điều chỉnh bản thân theo đúng quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Có thể khẳng định, qua thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ xã Tân Đồng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.
Theo Báo Yên Bái