Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Phụ nữ Y Can làm theo lời Bác

06/06/2018 08:18:00 Xem cỡ chữ
Hội Phụ nữ xã Y Can, huyện Trấn Yên cụ thể hóa những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thành nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào các phong trào Hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Y Can, huyện Trấn Yên đã cụ thể hóa những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thành nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hội đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở 10 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho gần 1.000 lượt hội viên tham gia. Qua tập huấn, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển kinh tế hộ theo mô hình kinh tế trang trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng trên diện tích đất canh tác; thâm canh cây vụ 3 trên đất ruộng 2 vụ lúa; trồng dâu nuôi tằm…
 
Nhiều hội viên đầu tư hàng trăm triệu đồng kinh doanh, đa dạng hóa các loại sản phẩm phục vụ nhân dân các hội viên: Đào Thị Hằng, thôn Quyết Thắng; Nguyễn Thị Phượng, thôn Tự Do; Trần Thị Lan, thôn Hòa Bình; Nguyễn Thị Huệ, thôn Khe Chè... Đồng chí Dương Thị Hạnh – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: "Hội Phụ nữ xã có 580 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội.
 
Qua phong trào của Hội, đời sống gia đình hội viên đã được nâng lên rõ rệt, nhiều gia đình hội viên đã đầu tư chăn nuôi 100 con lợn/lứa, 1.000 con gà/lứa, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 142 hội viên vay trên 4,7 tỷ đồng phát triển kinh tế. Mỗi năm, Hội có 30 hộ hội viên thoát nghèo bền vững”. Trong rất nhiều nội dung nổi bật học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ Y Can, phải kể đến phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
Từ năm 2012 đến nay, hội viên đã đóng góp, ủng hộ trên 1 tỷ đồng, tham gia trên 5.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét, kiên cố kênh mương nội đồng. 63 hộ hội viên đã hiến 3.073 m2 đất để mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới, điển hình là hội viên ở các thôn: Hạnh Phúc, Hòa Bình, An Hòa, Khe Chè… "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các chi hội đều xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản về môi trường; 90% gia đình hội viên xây dựng các công trình vệ sinh, xử lý rác thải…
 
Hàng năm, có trên 90% số hộ hội viên đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Với thành tích đạt được, Hội Phụ nữ xã phấn đấu có 97% gia đình hội viên đạt 3 tiêu chí thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 98% hội viên thực hiện 8 nội dung của tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện tốt lời Bác dạy xây dựng đời sống mới, góp phần đưa Y Can sớm trở thành xã đạt chuẩn nông nông thôn mới.

 

Theo Báo Yên Bái