Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

(03/09/2019)

50 năm về trước (ngày 02/9/1969), trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc bất hủ. Nội dung bản Di chúc thể hiện tinh hoa đạo đức, phẩm chất và tâm hồn cao đẹp, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra đường hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả trong hiện tại và tương lai. Thực hiện Di chúc của Người, suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thành tựu quan trọng, từng bước đưa huyện Văn Yên phát triển toàn diện và vững chắc.

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(02/09/2019)

CTTĐT - 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã nghiêm túc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế từng bước phát triển toàn diện, đời sống vất chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo linh hoạt những nội dung quý báu trong bản Di chúc thiêng liêng của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới

(02/09/2019)

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục giành những thắng lợi mới, xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Nội dung phát đồng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(02/09/2019)

CTTĐT - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát động của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(02/09/2019)

CTTĐT - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài diễn văn quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài diễn văn của đồng chí.

Yên Bái kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(02/09/2019)

CTTĐT - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Yên Bái đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

(02/09/2019)

Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa thấu hết những giá trị tư tưởng vượt thời đại của Người. Thời gian càng lùi về sau, đọc lại, ngẫm lại nhiều bài viết của Bác Hồ mới thấy tấm lòng, tình cảm của Bác đối với dân, với nước thật vô cùng nồng ấm, thánh thiện... Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài viết về nội dung này. Sau đây là toàn văn bài viết:

Di chúc Hồ Chí Minh định hướng về đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(05/07/2019)

Một nửa thế kỷ đã qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và để lại bản Di chúc thấm đượm giá trị nhân văn căn dặn toàn Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ về những điều hệ trọng, những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng nước ta.

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019

(25/06/2019)

CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969- 2/9/2019) để giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh ôn lại và có nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Văn Yên thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng Đảng

(03/06/2019)

CTTĐT - Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.