Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Trạm Tấu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

17/12/2019 20:39:00 Xem cỡ chữ
Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác; đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí đại biểu của các huyện, thị phía Tây của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Hội khuyến học các xã, thị trấn và 80 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.900 hội viên trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái trao tặng Hội khuyến học huyện Trạm Tấu 10 triệu đồng

Nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trạm Tấu quan tâm, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội tham gia. Đến nay 12/12 xã, thị trấn của huyện có Hội Khuyến học với 92 chi hội, 57 chi hội khu dân cư; 28 ban khuyến học, 26 chi hội khuyến học trường học với tổng số gần 5.900 hội viên. Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” theo Quyết định số 89/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; 71,9% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ; gần 90% người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ; Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 12 xã, thị trấn; 12/12 xã, thị trấn đạt PCGD THCS mức độ 1; 11/12 xã, thị trấn đạt PCGD THCS mức độ 2; 2/12 xã thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Đến nay 12/12 xã, thị trấn có trung tâm học tập công đồng. Công tác đào tạo nghề được quan tâm thực hiện, từ năm 1015 đến nay, Trung tâm GDNN & GDTX đã mở 25 lớp học Bổ túc văn hóa và 15 lớp văn hóa kết hợp trung cấp nghề cho 1.249 lượt học viên là đối tượng nông thôn. Thực hiện tốt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đến nay toàn huyện có có 2.315/5.650 gia đình đạt gia đình học tập; 18/56 dòng họ đạt dòng họ học tập; 26/57 cộng đồng đạt cộng đồng học tập; 16/36 đơn vị đạt đơn vị học tập. Mở rộng các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, vận động sự tài trợ, hảo tâm từ các tập thể, cá nhân động viên, khích lệ phong trào học tập trong và ngoài nhà trường. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận và trao tặng học bổng “Vì em hiếu học” trị giá 550 triệu đồng. Học bổng “hạt giống đỏ” Báo Nhân dân 30 triệu đồng; học bổng “mai vàng” và “Phú Mỹ Hưng” trị giá 55 triệu đồng... Công tác khen thưởng cho học sinh đỗ vào các trường đại học, học sinh các cấp học có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được thực hiện tốt…..

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động. Phấn đấu tỷ lệ hội viên đạt 50% dân số, 26/26 đơn vị trừơng học, 100% các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ  trang có Chi hội, ban khuyến học. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phấn đấu đến năm 2024 có trên 60% số hộ được công nhân gia đình học tập, 80% dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 12/12 xã, thị trấn được đánh giá xếp loại cộng đồng học tập. Phấn đấu từng bước thực hiện xây dựng các mô hình “Đơn vị học tập” cấp huyện; “công dân học tập” theo hướng dẫn của Hội cấp trên. Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học và các hoạt động hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong vận động gia đình hiếu học, phong trào xây dựng chi hội khuyến học tại thôn, bản; Một số giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài. Một số kinh nghiệm trong công tác vận động hội viên xây dựng quỹ khuyến học, kho thóc khuyến học…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội khuyến học huyện Trạm Tấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí giao một số nhiệm vụ trọng tâm, Hội khuyến học huyện Trạm Tấu cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo và quản lý công tác khuyến học. Tập trung xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Khuyến học ở cộng đồng dân cư. Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xóa mù chữ, phổ cập gióa dục các bậc học. Tổng kết, đánh giá xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2015 - 2020. Lựa chọn các mô hình học tập thực tế tại địa phương để tiếp tục triển khai nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình học tập trong những năm tiếp theo.

Sau một thời gian khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện Trạm Tấu đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra 21 đồng chí trong Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2020, 5 đồng chí trong BTV và 03 đồng chí trong ban Kiểm tra . Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được Đại hội tín nhiệm Bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học huyện Trạm Tấu khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương bầu cử 08 đại biểu đi dự Đại hội khuyến học tỉnh lần thứ IV. Cũng tại Đại hội đã chia tay các đồng chí BCH thôi không tham gia BCH khóa mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho  5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp với Hội khuyến học; Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao tặng Hội khuyến học huyện Trạm Tấu 10 triệu đồng. Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân. Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 03 tập thể, 01 cá nhân; UBND huyện Trạm Tấu tặng giấy khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân; Hội khuyến học huyện Trạm Tấu tặng giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014 - 2019.

Theo Trang TTĐT huyện Trạm Tấu