Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời Nguyễn Văn Linh

Câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có bao nhiêu các di tích, đình, đền, chùa đã được xếp hạng? có bao nhiêu lễ hội được cấp phép tổ chức? có lễ hội nào được công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hay chưa?

Trả lời:

- Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có 89 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 13 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 76 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

- Hàng năm, chủ yếu vào dịp đầu Xuân, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 20 lễ hội (gồm lễ hội tại các di tích lịch sử đã được xếp hạng các cấp như: Lễ hội Đền Thác Bà, đền Khả Lĩnh huyện Yên Bình; lễ hội đền Đại Cại, huyện Lục Yên; lễ hội Đình, Đền, Chùa Nam Cường, thành phố Yên Bái; lễ hội đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn, huyện Văn Yên và các lễ hội dân gian truyền thống của đồng các dân tộc Tày, Thái, Khơ Mú, Mông…) được tổ chức.

- Các lễ hội đều được chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng kịch bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và ra văn bản nhất trí cho phép phục dựng, tổ chức. Các lễ hội tại các di tích lịch sử được tổ chức thường niên, lễ hội dân gian của các tộc người thường được tổ chức 2 đến 3 năm một lần.

Tỉnh Yên Bái có lễ hội nào được công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hay chưa? Tôi trả lời bạn là tỉnh Yên Bái hiện nay chưa có lễ hội nào được công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, song song với công tác quản lý hoạt động lễ hội, ngành đã chỉ đạo các phòng chức năng, Trung tâm quản lý di tích và phát triển du lịch tỉnh, Bảo tàng tỉnh phối hợp với các địa phương khảo sát, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học của các lễ hội tiêu biểu, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Xem tiếp