Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

• Trải nghiệm văn hóa truyền thống (Từ ngày 16/9 đến 20/9/2016)

24/08/2016 17:03:00 Xem cỡ chữ

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

+ Tổ chức các hoạt động cho du khách trải nghiệm những giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc Mông trên những thửa ruộng bậc thang (gặt lúa, tuốt lúa và sàng sẩy lúa).

+ Tổ chức trình diễn se lanh và dệt vải của đồng bào dân tộc Mông. Chuẩn bị 05 bộ khung cửi và bộ se lanh, lựa chọn các gia đình còn lưu giữ nghề dệt lanh tham gia thi. Mời du khách cùng trải nghiệm với người dân.

+ Tham quan các điểm đẹp của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại các xã trong huyện.

Từ ngày 16/9 đến 20/9/2016

Một số xã trong huyện