Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là lãnh đạo cấp phòng tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Yên Bái, tôi có trình độ thạc sỹ, trung cấp chính trị, tôi rất muốn cống hiến sức mình để xây dựng quê hương Yên Bái. Xin cho tôi hỏi tỉnh mình đã có chính sách gì để đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ chưa? tôi thấy rất nhiều địa phương, bộ, ngành đã tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo sở ngành. Vậy tỉnh Yên Bái đã có chủ trương hay kế hoạch thi tuyển lãnh đạo các cấp chưa? vì việc này rất cần thiết, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, tầm, tài, tránh tình trạng hậu duệ, quan hệ, tiền tệ mà xếp trí tuệ sau cùng. Xin các cơ quan hãy trả lời cho tôi (đây cũng là tâm tư của rất nhiều cán bộ trẻ của các sở, ngành, huyện thị). Xin cảm ơn!

Người hỏi: công dân Trần Văn Kình / Địa chỉ: tp Yên Bái / Ngày hỏi: 17/04/2018

Câu trả lời:

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời câu hỏi của công dân, cụ thể như sau:

Tỉnh Yên Bái hiện nay đang thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và Quvết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đang xây dựng dự thảo và trình xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Dự kiến Đán s ban hành trong năm 2018, đây là một chủ trương lớn của tỉnh nhằm thực hiện 2 mục tiêu: (1) đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý trên các lĩnh vực, đảm bảo tính kế thừa và phát triển giữa các thế hệ cán bộ. (2) Xây dựng, tạo nguồn cán bộ là trí thức trẻ của các địa phương, cơ quan, đơn vị đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 để đảm nhận các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm đủ phấm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái chưa có kế hoạch tổ chức thi tuyển lãnh đạo các cấp vì Đ án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp sở, cấp phòng” đang được thực hiện thí điểm ở 14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó không có tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, sau khi có hướng dẫn cụ th của Bộ Nội vụ về việc triển khai đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp sở, cấp phòng, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 10/05/2018