Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng: Khi nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè vào tháng 6,7 thì giáo viên được nghỉ bù bao nhiêu ngày theo công văn 1125? Vì theo tôi được biết có trường cho nghỉ 2 tháng có trường cho nghỉ 12 ngày. Vậy như thế nào là đúng.

Người hỏi: Công dân Hà Văn Thanh / Địa chỉ: Văn Chấn - Yên Bái / Ngày hỏi: 18/07/2018

Câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời như sau:

Căn  cứ Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè, theo đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được thủ trưởng đơn vị căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể để bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động. Trường hợp do yêu cầu công tác, thủ trưởng đơn vị không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm thì số ngày không được nghỉ giáo viên sẽ được thanh toán bằng tiền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 14/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/08/2018