Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay con đường đi từ nhà máy nước thị xã Nghĩa Lộ đến Bản Đêu đường đi huyện Trạm Tấu rất khó khăn, tôi xin hỏi cơ quan chức năng tại sao con đường này lại không được xây dựng. Theo tôi được biết ở thị xã, các chương trình xây dựng nông thôn mới đang được Đảng và Nhà nước triển khai rộng rãi, thế nhưng con đường này vẫn còn lầy lội.

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, bao giờ thì con đường này được xây dựng để đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại, thuận tiện cho con em đi học và thông thương hàng hóa. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Văn Bình / Địa chỉ: Tổ 13 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 20/07/2018

Câu trả lời:

Sở Giao thông vận tải trả lời công dân Nguyễn Văn Bình như sau:

Theo phân cấp của Luật Giao thông đường bộ và Luật ngân sách, Sở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường đô thị, còn lại các tuyến đường trong thị xã, thành phố và các tuyến huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã được giao quản lý.

Tuyến đường từ nhà máy nước thị xã Nghĩa Lộ đến Bản Đêu hiện do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ quản lý. Được biết, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đang chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thị xã tiến hành rà soát các dự án, các tuyến đường  (trong dó có tuyến đường từ nhà máy nước thị xã Nghĩa Lộ đến Bản Đêu), để báo cáo cấp thẩm quyền cho phép đầu tư trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Các nội dung cụ thể liên quan đến tuyến đường đề nghị công dân tìm hiểu qua các phòng ban chuyên môn của thị xã Nghĩa Lộ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/08/2018