Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm Chủ tịch Hội Nông dân xã và kiêm thủ quỹ ngân sách xã, tôi đang hưởng lương trung cấp bậc 4 là 2,46. Vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm làm thủ quỹ ngân sách xã không? Có văn bản gì hướng dẫn hay quy định gì không? Nếu được hưởng thì quy định thế nào? Xin trân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Triệu Đức Thành / Địa chỉ: xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 31/08/2018

Câu trả lời:

Về vấn đề này Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 10 nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân), cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

Theo đó tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể như sau:

a) Cấp xã loại 1: không quá 25 người;

b) Cấp xã loại 2: không quá 23 người;

c) Cấp xã loại 3: không quá 21 người.

Như vậy, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định cán bộ, công chức kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức mà giảm được 01 người thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

 Do vậy, đối với trường hợp của công dân Triệu Đức ThànhChủ tịch Hội Nông dân xã và kiêm thủ quỹ ngân sách xã. Trong đó thủ quỹ ngân sách xã không thuộc chức danh của cán bộ, công chức cấp xã nên không giảm được 01 người, vì vậy không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 10/09/2018