Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Xã tôi là xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và là một trong các xã được phê duyệt kinh phí thưởng tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2017 để đầu tư các công trình phúc lợi với số tiền dưới 2 tỷ. Nguồn vốn thưởng nông thôn mới từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ngân sách tỉnh. Xin cho tôi hỏi xã làm chủ đầu tư và trực tiếp ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình có đúng không và nếu đúng thì dựa trên văn bản quy định nào? Trong trường hợp nào xã được ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình? Tôi xin cảm ơn!”.

Người hỏi: Công dân Nguyễn Nhật Lệ / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 20/09/2018

Câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định như sau:

1. Tại Mục 6, Phần V, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định:

+ Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân xã.

+  Đối với các Dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện theo cơ chế đặc thù rút gọn theo quy định của Chính phủ. Đối với các Dự án khác thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Tại Điều 1, Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Quy định:

+ Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm quy mô nhỏ).

+ Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

- Tại Điều 2 Nghị định 161/NĐ-CP có quy định Tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

+ Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

+ Tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

+ Dự án nằm trên địa bàn 01 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

+ Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

+ Sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền.

+ Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

- Tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 161/NĐ-CP có quy định: Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban quản lý) xã có trách nhiệm lập hồ sơ xây dựng công trình gửi Ủy ban nhân dân xã thẩm định và phê duyệt. Trường hợp Ủy ban nhân dân xã giao cho thôn thực hiện công trình, Ban quản lý cấp thôn (hoặc các tổ chức tương đương được Ủy ban nhân dân xã công nhận) có trách nhiệm lập hồ sơ xây dựng công trình gửi Ủy ban nhân dân xã thẩm định và phê duyệt.

- Tại Mục a, b Khoản 2, Điều 5, Nghị định 161/NĐ-CP có quy định:

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ xây dựng công trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thành lập tổ thẩm định, gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã làm Tổ trưởng, đại diện ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, tài chính - kế toán xã, chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn do cộng đồng bình chọn;

- Trường hợp Ủy ban nhân dân xã không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định.

Như vậy, đối chiếu với các quy định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững). Đối với các công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư sẽ trực tiếp ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 09/10/2018