Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi hiện tại đang làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, hiện tại đa phần các cán bộ công tác trong Ban quản lý đều là hợp đồng. Theo Đề án được phê duyệt tháng 9/2018 của UBND tỉnh thì có phê duyệt chỉ tiêu là 13 biên chế, nhưng giờ chưa có Quyết định giao chỉ tiêu biên chế về đơn vị nên đơn vị chưa có cơ sở để tổ chức tuyển dụng? Vậy cho tôi được hỏi là khi nào có Quyết định giao biên chế về các đơn vị và quy trình tuyển dụng viên chức như thế nào? Và những người đang làm hợp đồng tại Ban quản lý có được ưu tiên để tuyển dụng hay không? Xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Văn Nam / Địa chỉ: Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 19/11/2018

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Về giao chỉ tiêu biên chế: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo về kinh phí hoạt động nên không được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế. Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án căn cứ vào khung số lượng người làm việc đã được Quyết định Phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về quy trình tuyển dụng viên chức được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái.

Đối với những người đang làm hợp đồng tại Ban quản lý nếu có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được xem xét xét tuyển đặc cách.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 30/11/2018