Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi đang làm việc tại một phòng ban trực thuộc huyện (cơ quan quản lý nhà nước). Tôi có bằng cao đẳng vào làm hợp đồng và đóng bảo hiểm từ tháng 6/2012, vào biên chế chính thức từ tháng 11/2013. Hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 2 ngạch cao đẳng, giờ tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi xin hỏi số tiền tôi được nhận khi thôi việc là bao nhiêu? Được tính như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Vinh Hoàng / Địa chỉ: phường Đồng Tâm / Ngày hỏi: 18/02/2019

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời công dân như sau:

Trường hợp của ông Vinh Hoàng nếu được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ và thuộc các trường hợp được giải quyết thôi việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức như sau: “Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng”.

Đồng thời nếu ông Vinh Hoàng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng thì sẽ được tính “hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/01 tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh)” ngoài khoản trợ cấp theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ nêu trên. Do không có thông tin chính xác về hệ số lương, các loại phụ cấp theo lương của ông Vinh Hoàng nên Sở Nội vụ chưa tính toán chính xác số tiền trợ cấp chi trả cho ông Vinh Hoàng. Đề nghị ông Vinh Hoàng liên hệ với bộ phận làm công tác tổ chức nơi ông công tác để được giải đáp và tính toán cụ thể.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 05/03/2019