Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đang triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai theo quyết định số 2846/ QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái. Vậy tôi xin hỏi khi nộp số tiền lên cho UBND xã thì UBND xã sẽ trả lại cho tôi chứng từ là Biên lai thu tiền, hay phiếu thu do xã tự in.

Người hỏi: Công dân Hoàng Đình Huệ / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 14/03/2019

Câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau: Công tác triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai theo Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái được thực hiện theo Hướng dẫn số 05/HD-QPCTT ngày 19/3/2019 của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái. Việc thu tiền bằng tiền mặt phải có phiếu thu theo mẫu số C40-BB (ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính).

Như vậy công dân nộp tiền mặt và Ủy ban nhân dân xã sẽ trả lại chứng từ là phiếu thu theo đúng mẫu mẫu số C40-BB (ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính).

 Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 09/05/2019