Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là viên chức đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, hiện tôi chưa là Đảng viên, cũng chưa được học lớp nhận thức về Đảng tại cơ quan. Vậy tôi xin hỏi tôi có được phép xem xét, giới thiệu để xét kết nạp Đảng tại tổ dân phố nơi mình cư trú không? hay tôi chỉ được phép vào Đảng ở cơ quan đang công tác? Xin cảm ơn!

 

Người hỏi: Công dân Nguyễn Bá Nam / Địa chỉ: Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 08/04/2019

Câu trả lời:

Đảng uỷ khối các quan tỉnh trả lời như sau:

- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khoá XII). Chương I, Điều 1, mục 2 quy định “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.

- Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, tại Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng quy định:

Mục 3.1- (Khoản 1): Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng.

Mục 3.2- (Khoản 2): Đảng viên giới thiệu người vào Đảng.

Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Theo các quy định như đã nêu trên, trong trường hợp này thì quần chúng chỉ được xem xét, kết nạp đảng tại dơn vị sự nghiệp nơi đang công tác.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng uỷ khối các quan tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 09/05/2019