Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Kính gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền: tôi là một cán bộ kế toán tại một cơ quan nhà nước. Tôi có thắc mắc và xin hỏi một việc như sau: Hiện nay cơ quan tôi có sử dụng 3 chữ ký số, hai chữ ký phải mua (Chữ ký số của Vietel dùng cho phần mềm kho bạc, chữ ký của VNPT dùng cho phần mềm thuế) và một chữ ký số được sở Thông tin truyền thông cấp miễn phí. Việc sử dụng 3 chữ ký cùng cho một người có đúng không, tại sao không chỉ sử dụng một chữ ký số cho tất cả các việc như chữ ký tay hiện tại? vừa không tốn chi phí lại vừa đỡ mất công nhớ tài khoản và mật khẩu. Rất mong cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến và có giải pháp về việc này. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Văn Nghĩa / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 17/04/2019

Câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời công dân Nguyễn Văn Nghĩa như sau:

- Căn cứ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

- Căn cứ Điều 57. Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và dịch vụ Chứng thực Chữ ký số:

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước nếu áp dụng chữ ký số thì sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp.

Theo quy định hiện hành: Chữ ký số được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Tuy nhiên, chữ ký số sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước thì sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp.

Như vậy: Một cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhiều hơn 01 chữ ký số. Vì:

+ Chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp chỉ sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Không được sử dụng vào các lĩnh vực khác.

+ Chứ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Chữ ký số của VNPT, Viettel…) được sử dụng trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Không sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

   Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 03/05/2019