Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên có tham gia chương trình hiến máu nhân đạo và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Quyết định tặng Bằng khen ngày 8 tháng 6 năm 2018. Tôi xin hỏi với thành tích như vậy tôi có được tăng lương trước thời hạn không? Tôi tăng lương ngày 01 tháng 9 năm 2018, bậc 7 hệ số 4,27. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Phạm Tuân / Địa chỉ: Cổ phuc trấn yên yb / Ngày hỏi: 24/05/2019

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

Tại Điều 6 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái quy định về cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, 9 tháng, 6 tháng như sau: “Hai (02) năm liên tục được Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hai (02) năm liên tục, trong đó 01 năm được Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”“01 năm được tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ”.

Như vậy, với quy định trên, chỉ tính Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn. Trường hợp của công dân Phạm Tuân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi tham gia chương trình hiến máu nhân đạo chưa đủ cơ sở để xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Tuy nhiên, tại điểm đ Điều 7 của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định “Ngoài thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ, công chức, viên chức và người lao động có các thành tích trong các hoạt động khác (công tác Đảng, công đoàn, các thành tích thi đua ngắn hạn ...) ” nên công dân Phạm Tuân sẽ được xét ưu tiên trong trường hợp có từ hai người trở lên đạt tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 03/06/2019