Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái cung cấp căn cứ pháp lý về hành lang an toàn giao thông đối với tuyến đường tỉnh lộ 170 (Đường Đông hồ Yên Thế - Vĩnh Kiên). Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nông Đình Tuyến / Địa chỉ: xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 30/08/2019

Câu trả lời:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái xin cung cấp căn cứ pháp lý về hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (ĐT.170) cụ thể như sau:

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 47/QĐ.UB ngày 27/3/2000  của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án khả thi đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái;

Từ các căn cứ trên, “ Đất bảo trì đường bộ + đất hành lang an toàn đường bộ” đối với đường Yên Thế - Vĩnh Kiên = 1,0 mét + 9,0 mét = 10,0 mét (mười mét). Trong đó:

- Đất bảo vệ, bảo trì đường bộ là 1,0 mét theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010.

- Đất hành lang an toàn đường bộ là 9,0 mét  theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 hiện nay đã được sửa lại theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ;(có hình vẽ mô phỏng kèm theo)

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giao thông vận tải đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 10/09/2019