Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi học cấp 3 tại Trường phổ thông Liên cấp 2+3 Trấn Yên II từ năm 1997 đến năm 2000, tốt nghiệp cấp 3 năm 2000. Nay tôi bị mất bằng tốt nghiệp và học bạ, giờ tôi muốn xin cấp lại có được không? thủ tục cần những gì? và làm ở đâu? Tôi muốn liên hệ trực triếp với người phụ trách lĩnh vực này để được hướng dẫn cụ thể cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Vũ Văn Khanh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 12/11/2019

Câu trả lời:

Sau khi rà soát các quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

1. Về học bạ trung học phổ thông: Theo Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục ban hành kèm Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: học bạ học sinh được trả khi người học ra trường, chuyển trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành quy định cấp lại học bạ, bản sao học bạ.

2. Về bằng tốt nghiệp trung học phổ thông:

- Theo Khoản 2, Điều 2 của Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ được cấp một lần.

- Công dân có thể đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định. Việc đề nghị cấp bản sao được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Tổ 14 phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái; Hướng dẫn chi tiết thủ tục tại địa chỉ website https://dichvucong.yenbai.gov.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái kính gửi ý kiến trả lời tới Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/11/2019