Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi có một số thắc mắc về việc chấm điểm rà soát hộ nghèo năm 2019-2020 như sau: 1. Tôi là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, nhà cửa đất đai không có, hiện tại đang sống nhờ vào hộ gia đình của bố mẹ đẻ, nhưng khi cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đi rà soát hộ nghèo thì lại chấm điểm nhà cửa, giếng nước của bố mẹ tôi mang tên chủ sở hữu của bố mẹ tôi sang phần tài sản của tôi như vậy không đúng với pháp luật. 2. Tôi là dân cư trú tại thôn Kiến Thịnh 1, cán bộ lại không rà soát ở thôn Kiến Thịnh 1. 3. Tôi thuê một phòng nhỏ để làm quán cắt tóc những đồ vật trong quán dùng để phục vụ công việc của tôi (ví dụ như bình nóng lạnh ga dùng để gội đầu cho khách hàng chứ không phải dùng để tắm rửa). Vì trên quán không có nhà tắm, không có nhà vệ sinh. Như vậy khi chấm điểm bình nóng lạnh dùng để tắm rửa thì tôi cảm thấy không hợp lý. 4.Về nước sinh hoạt và nước ăn uống trên quán là giếng nước của nhà bà chủ tôi thuê, không phải là giếng nước của gia đình tôi, nên không thể chấm điểm rà soát hộ nghèo là giếng của gia đình tôi được. Vậy tôi mong các cơ chức năng xem xét lại những vấn đề trên và trả lời cho tôi bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật nhà nước. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Phạm Thị Thu Thủy / Địa chỉ: Thôn Kiến Thịnh 1, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 15/11/2019

Câu trả lời:

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 05/09/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tại phần IV ”Tổ chức thực hiện”: Việc chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Ban Giảm nghèo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện. Vì vậy thông tin công dân Phạm Thị Thu Thủy phản ánh trong đơn: “Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi rà soát hộ nghèo...” tại hộ gia đình bà Phạm Thị Thu Thủy là không chính xác.

2. Vấn đề thứ hai: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Chấn Thịnh tại Công văn số 26/CV-UBND ngày 19/11/2019:  Điều tra viên đã tiến hành rà soát đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Thu Thủy (chủ hộ là ông Phạm Văn Thạch) tại thôn Kiến Thịnh 1, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.

3. Vấn đề thứ ba: Tại  Mục  8,  Phần I,  Hướng dẫn  sử dụng các mẫu phiếu A, B, C (Phụ lục 3d) ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có quy định tài sản của hộ gia đình gồm : Các tài sản hiện có trong hộ, không phân biệt là do thành viên trong hộ mua hay được cho, biếu, tặng, thuê; không phân biệt số lượng, giá trị, thời gian sử dụng; tính đến thời điểm điều tra hộ vẫn đang sử dụng…”. Đối chiếu với quy định trên, nếu bà Phạm Thị Thu Thủy sử dụng bình nóng lạnh cho mục đích kinh doanh như đã nêu trong đơn, thì tài sản đó được xác định là tài sản của hộ gia đình bà và được tính điểm vào Phiếu rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.

4. Vấn đề thứ tư: Tại  Mục  2.2,  Phần III,  Hướng dẫn  sử dụng các mẫu phiếu A, B, C (Phụ lục 3d) ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Nước sinh hoạt của hộ gia đình được phân ra 3 mức điểm cho các loại nước sinh hoạt khác nhau. Nếu hộ dùng đồng thời các loại nước ở 2 mức điểm khác nhau thì chọn loại nước hộ dùng thường xuyên nhất hoặc sẽ dùng thường xuyên nhất. Nếu hộ sử dụng nước đi xin thì xem xét nguồn nước xin về đó để phân loại”. Đối chiếu với quy định trên, số điểm của tiêu chí “ nước sinh hoạt” trong Phiếu rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được tính theo nguồn nước gia đình bà Phạm Thị Thu Thủy sử dụng thường xuyên mà không phụ thuộc vào việc nguồn nước đó có thuộc sở hữu của gia đình Bà hay không.

Trên đây nội dung trả lời của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh để trả lời công dân theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 25/11/2019