Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là cán bộ đang công tác tại một cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo tôi được biết năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức rà soát triển khai thực hiện quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy cho tôi hỏi đến nay quy hoạch đó đã được duyệt chưa và có gửi văn bản cho các cơ quan đơn vị không? đợt tới chuẩn bị Đại hội các chi, đảng bộ các cấp, nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (nhất là học viên theo Đề án 11 của Tỉnh ủy) có được ưu tiên, lựa chọn đưa vào cấp ủy không? tỉnh có văn bản chỉ đạo, hay chính sách ưu tiên cho những đối tượng này như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Hoàng Văn Bình / Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái / Ngày hỏi: 23/12/2019

Câu trả lời:

Sau khi nhận được văn bản, Ban T chức Tỉnh ủy đã ch đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và có ý kiến trả lời cụ thể như sau:

Ngày 08/8/2018, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu s thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 ”. Mục tiêu của Đ án nhằm xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. Quá trình triển khai thực hiện đã tuyển chọn được 150 cán bộ tham gia Đ án gồm 60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ n, 45 cán bộ nguời dân tộc thiểu s.

Đ có bước đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và có những chính sách ưu tiên, đãi ngộ đối với cán bộ của Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TU, ngày 11/6/2019 về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, b trí, s dụng cán bộ tham gia Đ án số 11- ĐA/TƯ của Tỉnh ủy. Trong đó quy định cụ th chính sách ưu đãi đối với cán bộ tham gia Đề án như: được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; được b trí tham dự một số hội nghị học tập, quán triệt các ch thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, một số cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; được xem xét, đánh giá, giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; được luân chuyển, tăng cường, biệt phái, tập sự lãnh đạo đ đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn và xem xét, đề bạt, bổ nhiệm vượt cấp vào các chức danh lãnh đạo, quảnnếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Bên cạnh những chính sách ưu tiên đối với cán bộ tham gia Đề án, Quy định còn nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ tham gia Đ án phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phát huy năng lực, sở trường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào kết quả quá trình học tập, công tác, rèn luyện của cán bộ và nhu cầu công tác cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm, bổ sung vào cấp ủy các cấp đối với cán bộ tham gia Đề án.

Như vậy, việc quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, việc ưu tiên đưa vào cấp ủy. Sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch đối với cán bộ của Đề án sẽ được thông báo tới các địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý t chức, cán bộ để triển khai thực hiện theo quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái nắm được, thông báo cho công dân biết và thực hiện theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/01/2020