Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là Chủ tịch hội nông dân xã, năm 2015 được cử đi đào tạo lớp dự nguồn cán bộ cấp xã theo đề án 11 của Tỉnh ủy, tháng 11 năm 2019 tôi tốt nghiệp và làm hồ sơ xin chuyển xếp ngạch lương mới. Theo quy định của Nghị định 34/2019/NĐ- CP thì cán bộ được cấp có thẩm quyền cử đi học khi được cấp bằng sẽ được xếp ngạch hưởng lương mới từ khi có bằng mới, nhưng tôi lại nhận quyết định hưởng lương từ 01/01/2020. Vậy tôi xin hỏi phòng Tổ chức nội vụ có nhầm thời gian hưởng lương của tôi khi căn cứ Nghị định 34 không? Thứ 2 là theo quy định thì cán bộ, công chức sau khi được tuyển dụng thì sẽ được bồi dưỡng kiến thức về ngạch chuyên viên và trình độ chính trị, tôi công tác được hơn 10 năm mà chưa được tham gia bồi dưỡng mặc dù hàng năm địa phương đều gửi danh sách đề nghị? Huyện làm như vậy có quá bất cập không vì nhiều người mới là cán bộ bán chuyên trách lại được đi trước? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Giàng A Khang / Địa chỉ: Trạm Tấu / Ngày hỏi: 05/03/2020

Câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu trả lời như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ rà soát:

- Trên địa bàn huyện không có cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã có tên là Giàng A Khang đang công tác tại huyện Trạm Tấu.

- Danh sách những người được cử đi đào tạo dự nguồn cán bộ xã theo Đ án 11 của tỉnh trên địa bàn huyện Trạm Tấu không có người tên là Giàng A Khang.

2. Về việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã theo trình độ đào tạo:

- Qua rà soát tổng số hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, không có cán bộ, công chức được chuyển xếp lương thời điểm 01/01/2020 như trong nội dung công văn 24/CTTĐT- KT-DLĐT.

- 100% hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo đều được Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, xem xét kỹ lưỡng, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trước khi trình Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái thẩm định.

- Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện mới ban hành Quyết định chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu khẳng định không có sai sót, nhầm lẫn trong thực hiện việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Qua rà soát danh sách đăng ký tham gia bồi dưỡng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến nay không có trường hợp nào tên là Giàng A Khang. Việc xét, cử cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, chú trọng và thực hiện theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng Thông tin điện tử.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn UBND huyện Trạm Tấu đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/03/2020