Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Năm 2020, tỉnh Yên Bái có kế hoạch triển khai công tác thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (khối các cơ quan hành chính nhà nước) nữa không? Nếu có bao giờ sẽ triển khai? Vì có rất nhiều cán bộ đã học qua lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính nhưng chưa có đợt thi. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Bùi Xuân Hảo / Địa chỉ: Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 29/04/2020

Câu trả lời:

      Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng nghạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2018 trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính gửi Bộ Nội vụ thống nhất theo quy định và đã tổ chức xong kỳ thi vào cuối năm 2019.

Đến nay để thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020), Bộ Nội vụ đang dự thảo xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, do đó Sở Nội vụ chưa có kế hoạch gửi các cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi để xây dựng đề án trình UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Sau khi có Nghị định thay thế chính thức, Sở Nội vụ mới xây dựng kế hoạch, đề án để trình phê duyệt.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đăng tải trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 15/05/2020